About

เว็บอาจารย์เล็ก..ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้นำเสนอประสบการณ์และความรู้ที่ได้สั่งสมมามากกว่า 20 ปีที่รู้จักและได้ศึกษาโดยตรง ปัจจุบันผู้จัดทำสอนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยครับ ทุกท่านมีส่วนร่วมที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง….จากอาจารย์เล็ก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s