ตัวอย่างการเขียน SAR ปีการศึกษา 53 ใหม่

เพื่อให้การทำ SAR ตามตัวบ่งชี้ใหม่ สกอ. และเพื่อรองรับการประเมินรอบสาม ผมขอเสนอแนวตัวอย่างการเขียนรายงานโดยเฉพาะในส่วนสาระ(ผลการดำเนินงาน)ดังตัวอย่างครับ..จากอาจารย์เล็ก

Result_SAR53

Advertisements
โพสท์ใน การทำรายงานประเมินตนเอง(SAR) | 1 ความเห็น

5 คะแนน สกอ. ตัวบ่งชี้การจัดการความรู้

ท่านรู้หรือไม่ว่าการจัดการความรู้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ต้องทำอะไรถึงจะได้ 5 คะแนน

  1. ท่านต้องมีแผนที่มีการระบุความรู้และการคัดเลือกความรู้ที่ชัดเจน
  2. ท่านจะต้องมีการกำกิจกรรมเพื่อรวบรวมความรู้จาก Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge
  3. จากนั้นสกัดความรู้ที่ได้จากข้อ 2
  4. ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากข้อ 3 กับกลุ่มคนในองค์กร เพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กรเรา
  5. จัดทำเอกสารหรือองค์ความรู้ที่เหมาะสม
  6. ทำการเผยแพร่
  7. จัดทำการประเมินผลทั้งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
  8. จัดทำรายงาน

ในการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศจะทำหน้าที่สนับสนุนในทุกขั้นตอน ถ้าท่านทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะสำเร็จ..สาธุ จากอาจารย์เล็ก

โพสท์ใน การจัดการความรู้ที่ต้องรู้ | ใส่ความเห็น

ความหมาย QC กับ QA

QC คือการควบคุมคุณภาพที่เราต้องดำเนินการภายในระบบ แต่ QA คือการประกันคุณภาพในสิ่งที่เราทำจากระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือรับรองได้ว่าคุณภาพของเรายังเป็นไปตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้…จากอาจารย์เล็ก

โพสท์ใน ทำคุณภาพหรือทำประกันคุณภาพ | 1 ความเห็น